خیریه

1-مشاوره رایگان تحصیلی و خانواده

2- اهداء کمکهای انسان دوستانه به نیازمندان آبرومند

و .........

افتخار می کنیم که همه خدمات 14گانه فوق را به نیازمندان به صورت رایگان در طول سال ارائه می دهیم.

خیرین و نیکوکاران عزیز نیز می توانند برای اهدا هرگونه کمک با شماره تماس مدیر خیریه بحرالعلوم تماس بگیرند.(09122762257) دکتر نوروزی

Dear visitor: You can contact the site management (Majid Reza Norouzi) via the following mobile or Gmail:
0098-912-276-2257
majidrezanoruzi@gmail.com

 

نماد «مورد تأیید انجمن»