معاونت تنوع زیستی و طبیعی محیط زیست لرستان گفت: با بررسی های به عمل آمده و اعزام اکیپی از کارشناسان محیط زیست مشاهده یک قلاده پلنگ در طبیعت روستای توده زن شهرستان بروجرد تایید شد.

نبی اله قائد رحمت در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با توجه به فصل جفت گیری پلنگ ها این حیوان از زیستگاه خود در منطقه گرین جدا شده است.

وی اظهار داشت: فیلم پلنگ مشاهده شده توسط اهالی منطقه گرفته شده و با توجه به اعلام کارشناسان محیط زیست حدود ۳/۵ کیلومتر از زیستگاه خود در منطقه شکار و صید ممنوع گرین دور شده و به منطقه توده زن رسیده است.

معاونت تنوع زیستی و طبیعی محیط،زبست لرستان گفت: این پلنگ هیچ خطری برای اهالی ندارد و جای هیچ نگرانی برای مردم منطقه وجود ندارد، در صورت مشاهده مجدد این حیوان سریعا به محیط زیست منطقه اطلاع رسانی شود.

قائد رحمت افزود: پلنگ گرین از گونه های حفاظت شده است که تاکنون فیلم آن توسط دوربین های نصب شده در این منطقه ثبت شده است.

وی اظهار داشت: به طور حتم این پلنگ از منطقه روستای توده زن دور شده و به زیستگاه خود به دنبال جفتش رفته است.

معاونت تنوع زیستی و طبیعی محیط زیست لرستان گفت: آمار دقیقی از تعداد پلنگها در منطقه گرین وجود ندارد و این حیوان جز گونه های حفاظت شده می باشد.

قائد رحمت افزود: از مردم منطقه درخواست داریم تا در صورت مشاهده مجدد پلنگ، سریعا به محیط زیست اطلاع دهند تا این حیوان  به سلامت به زیستگاه اصلی خود برگردد.