( Bahrololoom News ( News Site: Cultural and Social

۴ مطلب در اسفند ۱۴۰۲ ثبت شده است

انتخابات بخش مهم حقوق شهروندی در یک جامعه دموکراتیک است

مجیدرضا نوروزی، خبرنگار بحرالعلوم نیوز، یازدهم اسفند ۱۴۰۲

جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی گفت: انتخابات یک پدیده سیاسی و رای دادن نوعی کنش‌گری سیاسی محسوب می شود و بخش مهم حقوق شهروندی در یک جامعه دموکراتیک است. 

فردین کریمی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: "هانا آرنت" فیلسوف سیاسی و تاریخ نگار آلمانی برای فعالیت‌های انسان سه بعد، زحمت، کار و عمل آزاد را از هم تفکیک می‌کند، در بعد اول انسان عرق می‌ریزد و برای زنده ماندن تلاش می‌کند، انسان در این سطح زندگی شبیه به سایر جانداران است.
وی افزود: در بعد دوم یعنی کار انسان از پیوند با طبیعت فراتر می رود و آن را دگرگون می کند، یعنی به ساختن و تغییر جهان مصنوع می پردازد و فقط در نوع سوم از کنش‌گری است که انسان در آن عالی ترین نوع فعالیت، یعنی حضور به عنوان موجودی یگانه را به نمایش می گذارد، بخشی از این نوع خاص بودگی مستلزم وجود میدان سیاستی است که در آن امکان فعالیت سیاسی و اجتماعی ممکن باشد.

این پژوهشگر اجتماعی بیان کرد: در بعد یا سطح سوم از فعالیت، یعنی عمل آزاد است که در آن انسان با خلاقیت و شور از خود فراتر می رود و با منافع جمعی پیوند می خورد و ساختن جهانی جدید ممکن می شود، با این مقدمه، امکان رای دادن و وجود پدیده انتخابات را می توان یکی از نشانه های روشن در یک جامعه برای امکان محقق شدن سطح سوم از فعالیت انسانی دانست، بنابراین انتخابات آزاد و امکان رای دادن را باید فرصتی برای حضور به عنوان موجودی یگانه، خالق و گاها آغازی تازه برشمرد.

کریمی اضافه کرد: اما در نوع کنش‌گری انتخاباتی، عوامل زیادی دخیل هستند که اثرگذاری آنها با توجه به زمان، زمینه و مکان متغیر می باشد، یعنی یک کنشگر همیشه کنش‌گری انتخاباتی یکسانی ندارد و بسته به اینکه در چه مقطعی از زمان و در چه ساختار اجتماعی سیاسی و فرهنگی و در کدام نقطه از جهان یا کشور باشد، متفاوت خواهد بود، اما برای داشتن یک بحث منسجم و مشخص می توان گفت این کنش‌گری برخاسته و وابسته به فرهنگ سیاسی خاص یک جامعه است.

این جامعه شناس ادامه داد: فرهنگ سیاسی را به طور مختصر می توان شیوه ای دانست که مردمان یک کشور، استان یا شهر بر اساس آن به ارزیابی نهادها و فعالیت های سیاسی می پردازند، مصداقی تر بخواهیم بحث کنیم می توان گفت موضوع فرهنگ سیاسی، ارزش ها، نگرش ها و همچنین باورها، احساسات و ارزیابی مردم نسبت به نظام، حاکم و نخبگان سیاسی است.
وی یادآور شد: به طور مثال اگر در نگاه مردم، نظام یا سیستم آنقدر تمامیت خواه باشد یا به هر دلیل دیگری این باور وجود داشته که رای شان اثربخش نیست و نمی تواند مبنایی برای تغییر یا اصلاح باشد و مشارکت حتما پایین خواهد آمد، بنابراین برآورد میزان اثربخشی می تواند یکی از مولفه های مهم به حساب بیاید.
عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله بروجردی با بیان اینکه نگاه گروهی یا درون بخشی هم می تواند یکی از عوامل باشد، اظهار کرد: در هر جامعه ای که اجماع یک جمع در مقابل جامعه باشد یا اجماع با اجتماع (جامعه) پیوند نداشته باشد، حتما تفاوت در نگاه و نگرش را خواهیم داشت، به طورطبیعی انتخاباتی که منافع گروهی را تامین نکند یا کاندیدایی نباشد که بتواند همگرایی گروهی ایجاد کند، مشارکت پایین خواهد آمد.
کریمی با بیان اینکه سیاست یک میدان است که قوانین و ساز و کار خودش را دارد، ادامه داد: یکی از ارکان اصلی این سازوکار، احزاب هستند احزاب کمک می کنند مردم بدون شناخت شخصی و با تکیه بر وفاداری و وابستگی و اعتماد به حزب و رای حزب، رای بدهند و مشارکت بالا برود، اما وقتی احزاب نباشند طبیعتاً مشارکت پایین خواهد بود.
این پژوهشگر اجتماعی با اشاره به اینکه تجارب و ارزیابی مردم از فعالیت های سیاسی گذشته، مثلا انتخابات، هم می تواند از عوامل مهم باشد، بیان کرد: به طور مثال اگر پیامدهای رای دادن به اصلاح طلب یا اصول گرا یا سایر گرایش ها برای رای دهنده سنگین و غیر قابل جبران باشد، طبیعتاً مشارکت پایین خواهد آمد چرا که با ریسک همراه است.

وی با بیان اینکه از عوامل دیگر می توان به تاثیر مذهب اشاره کرد، افزود: وقتی جمعی مذهبی باشند، و توصیه های مذهبی بر مشارکت اصرار داشته باشند و آن را تکلیف بداند، مشارکت بالا خواهد بود، جنسیت هم مهم است در جوامع سنتی تر که جنسیت عامل مهمی شناخته می شود، بدیهی است که ما صدای یک دوم جمعیت را نداریم و تصمیم شان برای مشارکت، پیرو تصمیم جنس برتر خواهد بود، پراکندگی جمعیتی از لحاظ سن، تحصیلات و محل سکونت هم می تواند، نقش داشته باشد.

این جامعه شناس با تاکید بر اینکه اثرگذاری این عوامل، بسته به زمان مکان و زمینه متفاوت خواهد بود، ‌یادآور شد: به طور مثال با توجه به مشاهدات، مشارکت در مرکز کمتر از پیرامون است، یا مردان نسبت به زنان، اثرگذارترند، در روستاها این عامل بیشتر به چشم می آید، رای خانواده معمولا رای شوهر یا پدر خانواده است، اگر زمینه برای تغییر مناسب باشد، حتما مشارکت فارغ التحصیلان، باسوادان و جوانان بیشتر خواهد بود.

کریمی در پاسخ به اینکه با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه لرستان وضعیت مشارکت مردم در انتخابات در این استان را چگونه می بینید و تابع چه عواملی می باشد؟ بیان کرد: برای بررسی عوامل موثر در لرستان، باید ببینیم عواملی که در بالا ذکر شدند، در لرستان هم کارکرد دارند یا خیر، اگر ندارند، پس مکانیسم انتخابات در لرستان چیست؟ با بررسی عوامل می بینیم که بیشترشان در لرستان کارکرد ندارند اما در نبودشان به طور قطع عوامل دیگری با توجه به زمان، زمینه و مکان فعال هستند.

وی افزود: به جای احزاب، طایفه فعال است، به جای دین و مذهب که با توجه به مشاهدات و بررسی شاخص های آن مثل مناسک، شدت آن کم شده، عرق و تعصب قومی قبیله ای جای آن را گرفته و به جای سیاستمدارن و اندیشه ورزی، نخبگان سنتی و بزرگان طایفه فعال هستند و جنسیت که در لرستان بسیار فعال است، زنان و دختران پیرو شوهر و پدر و برادر بسیار است.
این پژوهشگر اجتماعی اضافه کرد: در لرستان و کلا مناطق زاگرس نشین، فرهنگ سیاسی پیش برنده و توسعه گرا نمی بینم. در عوض بافتار اجتماعی قومی قبیله ای بسیار قوی فعال است. بالادست این ها همه، دولتی ایستاده که این بافتار را زنده نگه داشته و از آن در مواقع خاص مثل انتخابات استفاده می کند. بنابراین بنده برای این مکانیسم، سه گانه دولت، بافتار اجتماعی قومی قبیله ای و نخبگان محلی و سنتی را در موضوع انتخابات فعال می بینم.

این جامعه شناس در پاسخ به اینکه رقابت های انتخاباتی در جامعه لرستان را چگونه می بینید و این نوع رقابت تا چه حد متفاوت با دیگر مناطق ایران می باشد و آیا این شکل از فرایند انتخاباتی می تواند به شکل گیری یک فرهنگ مردم‌سالاری در استان ما کمک کند؟ اظهار کرد: ساختار و زمینه در عملکرد و کارکرد بسیار مهم است، نهاد انتخابات در زمینه ای مناسب، توسعه دهنده دموکراسی است و در زمینه نامتناسب آن کارکرد را ندارد، در زمینه سنتی ما که به شدت رنگ قومی قبیله ای دارد، انتخابات علاوه بر آن که توسعه دهنده دموکراسی نیست، بلکه پس از آن ما شاهد دشمنی ها و حساب پس دادن های بسیاری از طرفداران کاندیداهایی هستیم که برنده انتخابات نبوده اند، تغییرات مدیران و پیمانکاران و مواردی مشابه به طوری که میزان هزینه به فایده را بالا می برد.

کریمی در پاسخ به اینکه تنوع و تکثر کاندیداها در این دوره تا چه حد بوده و این تنوع تا چه حد توانسته گرایش های سیاسی موجود در جامعه ما را نمایندگی کند، بطوری که مخاطبان خواسته های خودشان را در برنامه های کاندیدا ها ببینند؟ بیان کرد: در این مورد با وجودی که در نهایت شورای نگهبان سعی کرد کاندیداهای بیشتری را تایید کند اما این نیازمند این است که کمی عمیق‌تر به این موضوع نگاه کنیم، آن هم فاصله میان نظام و جامعه است که به نظر می آید در طول سال های گذشته بیشتر شده و این عاملی است که برخی افراد با پتانسیل بالا تمایلی به کاندیداتوری ندارند، با وجودی که شورای نگهبان بنا بر آمار حدود هفتاد و پنج درصد کاندیداها را تایید کرده اما باز هم ما شاهد تنوع و تفاوت در کاندیداها نیستیم.

وی افزود: علاوه بر این یکی از مهمترین مشخصه های این دوره عدم الزام به روشن کردن جناح یا حزب سیاسی توسط کاندیداهاست، به نظر به تجربه و برای کاهش پیامدهای مشارکت، برایشان مسجل شده که هیچ بحثی در این مورد نداشته باشند و غیرشفاف بمانند بهتر است، واقعا چطور می شود ما شاهد پدیده ای سیاسی، بدون جهت گیری سیاسی فعالان در آن باشیم؟ حضور مولفه های سیاسی و به طور کلی سیاست در انتخابات پیش رو، کمتر از انتخابات صنفی در شهری کوچک است.

این پژوهشگر اجتماعی درباره فرصت و تهدیدهای انتخاباتی اضافه کرد: به طور کلی همه نظام‌ها، دولت‌ها و حکومت‌ها تلاش می‌کنند قدرت و توانایی خوبی برای بسیج عمومی داشته باشند، توان حکومت ها یا دولت‌ها در بسیج عمومی و موفقیت آنها در این امر، نشان از مشروعیت نظام در جامعه دارد و این موضوع یکی از شاخص‌های تعیین موقعیت یک کشور در نظام سیاسی بین المللی است، همچنین اگر امکان بسیج عمومی برای یک حکومت پایین باشد، نشان از آن دارد که در داخل کشور هم از مشروعیت لازم برخوردار نیست.

این دانش آموخته دکترای جامعه شناسی گفت: یکی از عوامل تایید بیشتر کاندیداها نسبت به دوره‌های گذشته می‌تواند آگاهی نظام نسبت به همین موضوع باشد، چرا که تلاش کردند تعداد تاییدیه‌ها بیشتر باشد، البته این تایید کردن، بیش از آنکه گستردگی داشته و از لحاظ تعداد بالاتر باشد چرا که گرایش سیاسی نزدیک به هم دارند.

کریمی در پاسخ به اینکه حضور و مشارکت گروه‌های مختلف اجتماعی مانند زنان و جوانان و روستاییان و دانشجویان در این انتخابات را چگونه می بینید و آیا کاندیداها قادر هستند که این اقشار را جذب نموده و خواسته های آنها را نمایندگی کنند؟ بیان کرد: در مورد استقبال از انتخابات بنده در گفتگویی که با یکی از لیدرهای انتخاباتی یکی از کاندیداها داشتم اظهار داشت که برخلاف تصورمان، پدر ها و مادرها (مسن ترها) تمایلی بسیار پایینی برای مشارکت در انتخابات دارند، چرا که آن‌ها شاهد بیکاری گسترده فرزندانشان هستند و تورم و فشار اقتصادی زیادی را به عنوان پدر، مادر و کلا نان اور خانواده احساس می کنند، آنها می گویند که این همه رای دادیم نتیجه چه شد؟!! که باز هم از ما انتظار دارید، رای بدهیم.

وی افزود: در این جا می بینیم، عامل اثربخشی فعال است و این که شخصی رای خودش را عامل تغییر نمی داند، البته میان جوانان هم نوعی سرخوردگی و ناامیدی از اصلاح امور و امکان توسعه که بتواند به اشتغال زایی و رفاه اقتصادی منجر شود، وجود دارد. بنابراین فکر می کنم مشارکت نسبت به دوره های گذشته پایین تر باشد، هر چند در مناطق زاگرس نشین، به دلیل وجود تعصب قومی قبیله ای، امکان ایجاد شدن موج احساس و هیجان در روزها و حتی ساعات پایانی انتخابات و مشارکت فعال‌تر وجود دارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجیدرضا نوروزی

شرکت در انتخابات دفاع از انقلاب و خون شهدا است

مشکات نوروزی، خبرنگار بحرالعلوم نیوز، یازدهم اسفند ۱۴۰۲

 امام جمعه بروجرد با تاکید بر ضرورت شرکت در انتخابات گفت: رای دادن دفاع از انقلاب و خون شهدا است که باعث ناامیدی دشمنان می شود.

حجت الاسلام سید علی حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه بروجرد اظهار کرد: دفاع از انقلاب و ارزش های نظام گاه با جان است و تا کنون جوانان و شخصیت های ارزشمند والا مقامی در این راه جان خود را فدا کرده اند و زمانی هم دفاع از انقلاب با جهاد تبیین، معرفی دشمن، شناسایی اهداف دشمنان، بیان پیشرفت های نظام، بیان سختی ها و مشکلات و ارایه راهکار برای حل این مسائل است.

وی ادامه داد: زمانی هم دفاع از انقلاب با تولید در زمینه های مختلف از جمله کشاورزی، صنعت و حوزه های مختلف و اکنون هم رای دادن و شرکت در انتخابات نوعی دفاع از انقلاب اسلامی است.

امام جمعه بروجرد با تاکید بر دقت در انتخاب افراد شایسته اظهار کرد: تقوا، تعهد، ساده زیستی، شجاع و متدین بودن از جمله این شاخص ها هستند و داوطلب های نمایندگی مجلس نباید تصاحب کرسی را فرصتی برای استفاده های شخصی بداند.

حجت الاسلام حسینی با تاکید بر اینکه وضع قوانین مورد نیاز جامعه و نظارت بر اجرای قوانین از مهمترین وظایف نمایندگان است گفت: در کشور خلاهای قانونی زیادی وجود دارد و نیاز به تصویب قوانین جدیدی داریم علاوه بر این نمایندگان باید بر اجرای قوانین نظارت داشته باشند و با قانون شکنی ها مقابله کنند.

وی با تاکید بر ضرورت توجه و انجام تربیت اسلامی بیان کرد: دوری از تربیت اسلامی یکی از مشکلات اصلی جامعه است که باعث بروز مشکلات و گرفتاری هایی می شود در صورتیکه بسیاری از گرفتاری ها با تربیت اسلامی قابل حل هستند.

امام جمعه بروجرد با اشاره به اینکه قدرت ما امروز با حدود ۳۶ سال قبل قابل مقایسه نیست، گفت: امروز به جایگاهی رسیده ایم که ابرقدرت آمریکا از ما می ترسد و قدرت ما در صنایع موشکی و دفاعی باعث امنیت و عزت و افتخار شده است.

حجت الاسلام حسینی با بیان اینکه رژیم کودک کش اسراییل کارش به جایی رسیده است که به این اقدامات غیر انسانی خود افتخار می کند، بیان کرد: سازمان های مدعی حقوق بشر هم تماشاچیانی بیشتر نیستند و در برابر این جنایت ها سکوت کرده اند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجیدرضا نوروزی

انتخابات مولفه قدرت جمهوری اسلامی ایران است

محمد نوروزی، خبرنگار بحرالعلوم نیوز، یازدهم اسفند ۱۴۰۲

رییس پردیس بین المللی دانشگاه تهران گفت: انتخابات مولفه قدرت، پیشرفت و توسعه جمهوری اسلامی ایران است.

حسن مروتی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: انتخابات مسئله مردم سالاری دینی و عامل بسیار مهم و تعیین کننده در انسجام محلی و ملی است.

وی اظهار کرد: برگزاری انتخابات در نظام جمهوری اسلامی در ۱۱ اسفندماه با توجه به شرایط عمومی کشور از جمله مهم‌ترین رخدادهای ایران اسلامی در سالهای اخیر است.

رییس پردیس بین المللی دانشگاه تهران بیان کرد: تخریب انتخابات و تضعیف مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در راستای کمک به مطالبات مردم نیست.

مروتی اضافه کرد: تضعیف مجلس زمینه ساز تنش و نفوذ دشمنان خارجی و شکاف بین مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی ادامه داد: حضور و مشارکت در انتخابات علاوه بر ادای تکلیف شرعی و سیاسی، حمایت و استمرار موقعیت ‌های ایران عزیز در جهش‌ساختارهای دانش بنیان تولید علم در جهان تولید علم در کشورهای اسلامی مقالات پر استناد و مشارکت بین المللی است.

رییس پردیس بین المللی دانشگاه تهران یادآور شد: همه ملت فرهیخته و با بصیرت ایران به ویژه جامعه عظیم علمی، اساتید، معلمان، دانشجویان و دانش آموزان باید علاوه بر حضور موثر در انتخابات به هر شکل که می‌توانند زمینه ساز مشارکت حداکثری مردم در انتخابات ۱۱ اسفندماه به عنوان مولفه قدرت جمهوری اسلامی باشند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجیدرضا نوروزی

مردم با شرکت در انتخابات کارآمدی نظام را تایید می‌کنند

مریم خاکی، خبرنگار بحرالعلوم نیوز، یازدهم اسفند  ۱۴۰۲

عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله بروجردی گفت: مردم با شرکت در انتخابات علاوه براینکه پشتیبانی خود را از نظام اعلام کرده کارآمدی نظام را برای رفع مشکلات تایید خواهند کرد.

غلامرضا تاجبخش روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با بیان اینکه برخورداری از دیپلماسی و مذاکرات موفق در نظام بین الملل بستگی به حضور مردم در صحنه ها و انتخابات دارد، اظهار کرد: مشارکت گسترده در انتخابات از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون به لحاظ اهمیت آن در عرصه های داخلی و بین المللی و تاثیرات آن در سرنوشت کشور، تقویت قدرت بین المللی، چانه زنی در عرصه های دیپلماتیک، بازدارنگی در برابر توطئه های دشمنان و موفقیت های نظام اسلامی در این عرصه ها همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب، سران قوا، احزاب، تشکل ها، مسوولان، متولیان امر و دلسوزان نظام جمهوری اسلامی است.

وی در پاسخ به اینکه به لحاظ جامعه شناسی مشارکت مردم در انتخابات تابع چه عواملی می باشد؟ می‌گوید: در جواب این سوال به ۲ رهیافت می توان اشاره کرد؛ از منظر جامعه شناسی سیاسی آنچه می تواند افراد را تشویق کند تا در انتخابات شرکت کرده و به منتخب موردنظر رأی دهند، شرایط مطلوب و مناسب اجتماعی، محیطی، اقتصادی و فرهنگی افراد رأی دهنده است.

این پژوهشگر اجتماعی و جامعه شناس ادامه داد: از منظر اقتصاد سیاسی رفتار انتخاباتی مبتنی بر الگوهای عقلانی رفتاری و عمل انتخاب سیاسی و تابع آزادی ارادی و اختیار انسانی است، از این دیدگاه، رأی دهندگان غالباً به طرحها، عقاید و برنامه های نامزدها و احزاب توجه دارند و به شکلی معقول دست به انتخاب زده و برنامه هایی را انتخاب می کنند که بیشترین منافع را برایشان در بر داشته باشد.

تنوع اندیشه های مختلف و فضای رقابتی بیشتر

عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه آیت الله بروجردی در پاسخ به اینکه تنوع و تکثر نامزدها در این دوره تا چه حد بوده و این تنوع تا چه حد توانسته گرایش های سیاسی موجود در جامعه ما را نمایندگی کند بطوری که مخاطبان خواسته های خودشان را در برنامه های کاندیدا ها ببینند؟ اضافه کرد: با توجه به اینکه از منظر شورای محترم نگهبان در انتخابات جامعیت، مشروعیت و مقبولیت سه عنصر اساسی تعیین کننده است، صلاحیت ۱۵ هزار و ۲۰۰ نفر از سوی شورای نگهبان تائید شد و سهم لرستان از این تعداد ۳۸۲ نفر می باشد به طوری که برای تصاحب هر کرسی حدود ۴۰ نفر با یکدیگر رقابت خواهند کرد و در نهایت ۹ نفر به مجلس راه خواهند یافت، بنابراین با تنوع دیدگاه و حضور اندیشه های مختلف انتظار می رود، فضای رقابتی ایجاد شود.

تاجبخش در خصوص اینکه با توجه به وجود صداهایی در جامعه و در بین گرایش های سیاسی مبنی بر شرکت نکردن در انتخابات، فکر می کنید، مشارکت نداشتن در انتخابات چه تاثیری در سرنوشت سیاسی و اجتماعی کشور دارد؟ بیان کرد: پیتر شوارتز با پیشنهاد اعمال تحریم های اقتصادی، در بررسی آینده نگارانه افق ۲۰۳۰ قدرت های جهانی تصریح می کند که با جمهوری اسلامی باید طوری برخورد شود که در موضع ضعف قرار گیرد تا شریک راهبردی آمریکا شود، بنابراین واضح و مشخص است دشمنان توانایی از بین بردن انقلاب اسلامی را نداشته و ندارند و خوب می دانند این انقلاب، امام و امت را بهم پیوند زده و این هنر انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: آنها به خوبی به موضوع انقلاب اسلامی نگاه می کنند و اعتراف کرده اند که این انقلاب با تمامی انقلاب های طول تاریخ متفاوت است چون که توانسته مردم را با حاکمیت یکی کند، لذا هنر دشمن این است که با فشار اقتصادی، مردم را از نظام و حاکمیت جدا کنند و این سیاست هم در مقاطع مختلف به طور مستمر پیگیری شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله بروجردی در خصوص تاثیر شبکه های اجتماعی و فضای مجازی بر این دوره از انتخابات گفت: مزیت شبکه‌های اجتماعی این است که تمامی طبقات اجتماعی به آن دسترسی دارند، در این رسانه های جدید سانسور به نوعی در آن‌ها منتفی است و دموکراتیک بوده و وظیفه اطلاع‌رسانی و کنشگری سیاسی و اجتماعی انجام می شود، با ورود شبکه‌های اجتماعی آنلاین دروازه‌بانی خبر رسانه‌های رسمی شکسته شده اما در این فضا که انحصار برداشته شده، پدیده جدیدی مانند تنومند شدن نهاد شایعه هم شکل گرفته و شکل پیچیده‌تری هم دارد که این امر نیاز به اخبار رسمی‌ را افزایش داده است.

این جامعه شناس افزود: بنابراین هر رسانه به اندازه وزن و مخاطبی که دارد، می‌تواند نقش فعالی در تبلغات انتخاباتی ایفا می کند. هر رسانه و کنشگر به میزان وزن و مخاطبش، اشرافش بر کار رسانه‌ای و میزان استفاده حرفه‌ای از شبکه‌های اجتماعی می‌تواند موثر باشد. دیگر مثل گذشته تنها افراد خاصی صاحب رسانه نیستند. همه رسانه دارند و فعالند، همه چیز را دیده و امکان انتشار خبر و محتوا دارند.

طوایف در لرستان نقش فعالی دارند

تاجبخش در پاسخ به اینکه رقابت های انتخاباتی در جامعه لرستان را چگونه می بینید و این نوع رقابت تا چه حد متفاوت با دیگر مناطق ایران می باشد و آیا این شکل از فرایند انتخاباتی می تواند به شکل گیری یک فرهنگ مردم‌سالاری در استان ما کمک کند؟ اظهار کرد: هویت مردم در برخی شهرهای استان با طایفه‌گرایی و قبیله گرایی عجین است، فی نفسه طایفه‌گرایی امر مذمومی نیست و فرصت ها و چالش هایی را داراست اما وقتی با کم رنگی ساختار احزاب و گروه‌های سیاسی روبرو هستیم، اقوام، طوایف و قبیله‌ها نقش فعالی ایفا می کنند.

این پژوهشگر اجتماعی افزود: برخی آیین ها نظیر «قسم» رفتارهای انتخاباتی متفاوتی را ایجاد می کند، در این مراسم افراد به مقدسات و قرآن قسم یاد می‌کنند که به شخص تعیین شده و مشخص رای دهند و حاضر به رای دادن به فرد دیگری نشوند؛ اقداماتی که فضایی کاملاً احساسی و غیرمنطقی در تصمیم‌گیری افراد را ایجاد می‌کند.

وی در خصوص فرصت و تهدیدهای انتخابات پیش رو عنوان کرد: هر انتخاباتی فرصت ها و تهدیدهای را ایجاد می کند، در صورت مشارکت بالای مردم، برخی از فرصت های افزایش دهنده قدرت نرم در انتخابات پیش رو شامل نمایش الگوی موفق مردم سالاری دینی همزمان با وقوع و گسترش بیداری اسلامی در منطقه، سرافرازی و سربلندی احزاب و گروه ها سیاسی، نخبگان و سیاستمداران جامعه در آزمون خطیر پیش رو، ارتقاء سرمایه اجتماعی و نمایش اتحاد و همگرایی همه علاقه مندان و دلسوزان به نظام و شکست جریان عظیم تبلیغات رسانه های دشمن در مدیریت افکار عمومی است.

عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله بروجردی در خصوص برخی از آسیب های کاهنده قدرت نرم در انتخابات پیش رو گفت: از جمله این آسیب ها شامل خدشه دار شدن اعتماد ملی، غفلت نخبگان جامعه در تبیین و روشنگری در شرایط حساس انتخابات، تلاش ناکافی در ایجاد بسترهای اقناعی و مدیریت افکار عمومی و غفلت از برنامه ها و اقدامات برنامه ریزی شده دشمنان برای تاثیر گذاری بر انتخابات است.

این جامعه شناس بیان کرد: در نگاه رهیافت امنیتی نرم، ابعاد نرم افزاری انتخابات یک بعد کلیدی و اساسی است، چنانچه انتخابات پیش رو با مشارکت حداکثری روبرو شد، در نتیجه افزایش اعتماد و انسجام اجتماعی و آگاهی و هوشمندی مردم و نخبگان کشور تقویت خواهد شد و این موضوع خود به خود موجبات تقویت امنیت ملی به عنوان پشتوانه نظام فراهم خواهد شد، اما با مشارکت پایین مردم بروز چالش ها ظاهر خواهد شد و به دنبال آن، زمینه ها و بسترهای جدید در شکل گیری و گسترش تهدیدهای دشمنان انقلاب اسلامی ایجاد خواهد بود.

بیشترین میزان مشارکت به پنجمین دوره انتخابات مجلس می رسد

تاجبخش در پاسخ به اینکه حضور و مشارکت گروه‌های مختلف اجتماعی مانند زنان و جوانان و روستاییان و دانشجویان در این انتخابات را چگونه می بینید و آیا کاندیداها قادر هستند که این اقشار را جذب نموده و خواسته های آنها را نمایندگی کنند؟ گفت: میزان مشارکت مردم در ۱۱ انتخابات گذشته مجلس شورای اسلامی بیانگر فراز و نشیب های زیادی است، بیشترین میزان مشارکت به پنجمین دوره از انتخابات مجلس باز می گردد، این دوره از انتخابات که در تاریخ ۱۸ اسفندماه سال ۷۴ برگزار شد؛ مشارکت ۷۱ درصد بود اما کمترین میزان حضور مردم در انتخابات به نام مجلس یازدهم ثبت شده است، در این انتخابات ۲۴.۵۱۲.۴۰۴ نفر در سراسر کشور پای صندوق رأی رفتند تا وکلای خود را راهی پارلمان کنند، و آمار مشارکت ۵۷/۴۲ درصد ثبت شد، میزان مشارکت مردم لرستان در این انتحابات ۵۸/۴۷ بود.

وی ادامه داد: با توجه به عوامل پیچیده اثر گذار بر رفتارهای انتخاباتی مردم پیش بینی دقیق در مورد میزان مشارکت کار سختی است ولی بنظر می رسد در صورت ارائه برنامه های اصولی و مدون و مطلوب توسط داوطلبان و اقناع سازی عمومی و به صحنه کشاندن تمامی گروها و طیف های سیاسی انتظار مشارکت اقشار مختلف مردم بیش از انتخابات گذشته وجود دارد اما در غیر این صورت تنزل مشارکت به کمتر از ۴۰ درصد پیش بینی می شود.

این پژوهشگر اجتماعی اضافه کرد: به هر حال باید منتظر ماند میزان مشارکت در انتخابات در لرستان چگونه رقم خواهد خورد، اما تجربه بیش از چهار دهه برگزاری انتخابات نشان داده که هر زمان میزان مشارکت مردمی در انتخابات بیشتر بوده به همان اندازه نظام جمهوری اسلامی در مواجه با تهدیدات دشمنان خارجی قدرتمندتر ظاهر شده و برعکس هر زمان میزان مشارکت مردم در سرنوشت خود کمتر شده، نظام در موقیعت چانه زنی پایینی در عرصه های دیپلماتیک قرار گرفته است.

عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله بروجردی در پاسخ به اینکه به نظر شما خواسته ها و مطالبات مردم در این دوره چه می باشند و این خواسته ها با دوره های قبلی چه تفاوتی دارد؟ بیان کرد: خواسته ها و مطالبات طیف های مختلف مردم در عین داشتن اشتراکاتی تا حدودی هم افتراقاتی دارد، اما روی هم رفته برخی مطالبات مردم شامل حل مشکلات اقتصادی و ثبات و امنیت بازار، توجه به مشکلات مهم و اساسی جوانان نظیر اشتغال، مسکن و ازدواج، توجه ویژه به فقر و تلاش در جهت حل معیشت مردم، بسترسازی مناسب و مدیریت اعتراضات مدنی، ایجاد فضایی آرام و نوید بخش برای فردای بهتر است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجیدرضا نوروزی