گزارشگر مریم خاکی ، خبرنگار بحرالعلوم نیوز ، 9 تیر1401

امروز نهم تیر1401 تعداد 750سبد معیشتی بین نیازمندان مرکز نیکوکاری و خیریه حسینیه بحرالعلوم بروجرد توزیع گردید.

دکتر نوروزی رئیس هیات عامل مرکز خیریه و نیکوکاری بحرالعلوم گفت: این750 بسته معیشتی شامل:750کیلوگرم برنج،750 عدد مرغ گرم ، 750کیلو گرم قند و 750 کیلوگرم گوشت گرم گوسفند بود که به صورت بسته های معیشتی بین نیازمندان آبرومند تحت پوشش این مرکز نیکوکاری توزیع گردید.

وی افزود: به صورت ماهانه کمکهای نقدی و غیر نقدی مختلفی به نیازمندان به صورت کالا و یا خدمات و  پول نقد توزیع می گردد.

عمده این کمکها از خیرین شهرستان بروجرد جمع آوری می گردد.

بخشی از خدمات رایگان و فعالیت های  روزانه، ماهانه و سالانه مرکز خیریه و نیکوکاری حسینیه بحرالعلوم به صورت زیر است:

1-سرپرستی ایتام        2-تهیه و توزیع سبدکالا و بسته های حمایتی و معیشتی برای خانواده های بی بضاعت و مستمند. 3-تهیه جـهـیزیه برای نوعروسـان یتیم  و  دختران نیازمند. 4-پرداخت هزینه های تحصیلی و بورسـیه دانش آموزان و دانشجویان یتیم و بی بضاعت.  5-تهیه و توزیع نان، گوشت     و برنج  بین خانواده های نیازمند. 6-تهیه و توزیع پوشاک، کیف ،کفش، مانتو، چادر و....... 7- تامین هزینه های دارو، درمان ،آزمایشـگاه ، اقلام بهداشتی و....    8-ارائه خـدمات کارآفرینی و  اشتغال و معرفی به مراکز کاریابی و اشــتغال جهت کمک به خودکفـایی و اســتقلال این خانــواده ها. 9-حمایت حقوقی و مشاوره ای رایگان از خانــواده هـای نیازمند،با همکاری صمیمانه “کانون وکلا”و“وکلای نیکوکار” 10-برگزاری اردوهای فرهنگی،آموزشی، زیارتی، پرورشی و  تفریحـی برای دانـش آمـوزان بی بضـاعت و  ایتـام. 11-برگزاری کلاســهای آموزش خانواده و مشــاوره های فردی و گروهی با همکاری اســاتید مجرب.  12-برگزاری کلاسـهای آموزشـی ، درسـی و تقویتی با همکاری اسـاتید دانشـــگاه و دبیران آموزش و پرورش.    13-تهیه و توزیع لوازم منزل و اثاثیه خانگی مورد نیاز خانواده های نیازمند. 14-انجام تعمیـرات جزئـی و کلی ساختـمانی برای منازل خانواده های نیازمند.

و این خدمت رسانی ها  همچنان ادامه دارد...

از خیرین و نیکوکاران در سراسر کره خاکی استمداد کمک داریم.

تلفن همراه دکتر نوروزی برای تماس خیرین و نیکوکاران عزیز جهت مقدار و نحوه کمک به مرکز خیریه بحرالعلوم: 09122762257