گزارشگر محمد نوروزی ، خبرنگار بحرالعلوم نیوز ، 10تیر1401

امروز جلسه ای با حضور اولیاء اعضای مرکز شماره  یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بروجرد برگزار شد.

مریم خاکی مسئول مرکز شماره  یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بروجرد در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار بحرالعلوم نیوز گفت: امسال تابستان بسیار پرکاری داریم و با برگزاری20کلاس در رشته های: خوشنویسی، چرتکه، نقاشی،طراحی، نقاشی، رباتیک، کارگاه مثبت اندیشی، کارگاه شعر و داستان و......با حضور 248 عضو فعال در این کلاسها و 459 عضو کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بروجرد، اوقات تابستان این اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بروجرد را پر کرده ایم.

مریم خاکی مسئول مرکز شماره  یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بروجرد افزود: کانون از 8صبح تا 14 هرروز پذیرای نوجوانان شهرستان بروجرد است.

وی افزود: امروز جلسه توجیهی درباره ساعات و نحوه برگزاری وایاب و ذهاب اعضای و....با والدین برگزار شد و به سئوالات اولیاء اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بروجرد درباره برگزاری کلاسهای تابسانی کانون پاسخ داده شد.