گزارشگر مجیدرضا نوروزی ، خبرنگار بحرالعلوم نیوز ، 31تیر1401

وفاق ، همدلی و انسجام خوبی بین خبرنگاران و اصحاب رسانه در شهرستان بروجرد از سوی ریاست جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد ایجاد گردیده است.

نمونه بارز آن در برگزاری مراسم گرامیداشت مرحوم احمد ترک زبان پیشکسوت مطبوعات، خبر و رسانه استان لرستان، دیده میشود که اخیرا برگزار شد و از همه خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان بروجرد دعوت به عمل آمده بود که خوشبختانه با استقبال خوبی نیز مواجه شد.

این خبر خوشی برای اصحاب رسانه و خبرنگاران بروجرد است که حول محور اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد که متولی اصلی رسانه و مطبوعات در بروجرد است، این انسجام و همدلی صورت گرفته است.

ضمن تقدیر و تشکر از حمید آقایی ریاست جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد، بخاطر ایجاد این انسجام ، وحدت و همدلی بین خبرنگاران و اهالی رسانه در شهرستان بروجرد، از خبرنگاران نیز انتظار می رود که قدردان این یکپارچگی و همدلی باشند و از انجام اموری که به این یکپارچگی صدمه میزند، احتراز کنند.