گزارشگر مریم خاکی ، خبرنگار بحرالعلوم نیوز ، 07 مرداد 1401

به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان؛ محمود الله مرادی امروز در جلسه کمیته زیربنایی ستاد امر به معروف و نهی از منکر که با حضور معاون عمرانی استانداری و جمعی از مدیران کل دستگاه های زیر بنایی استان برگزار شد، رویکرد امسال هفته امر به معروف  را صد درصد فرهنگی دانست و افزود: ادارات استان متناسب با وظایف خود در راستای امر بمعروف و نهی از منکر فرهنگ سازی کنند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان رویکرد تبلیغات امسال شوراهای امر به معروف و نهی از منکر ادارات استان را سازمان محور عنوان کرد.

الله مرادی از مصرف بهینه و صرفه جویی به عنوان بزرگ ترین معروفات نام برد و گفت: در این راستا شرکت های آب و برق در راستای فرهنگ سازی در امر صرفه جویی امر به معروف و نهی از منکر کنند.

وی با اشاره به اینکه امر به معروف و نهی از منکر تنها به مسله حجاب و عفاف محدود نمی شود، ترویج و نهادینه کردن فرهنگ امربه معروف و نهی از منکر نیازمند همکاری ادارات استان دانست.

الله مرادی فراهم کردن امکانات رفاه و آسایش مردم را از وظایف دولت دانست و گفت: از خدمات ارزشمند دولت های قبلی استان در احداث و توسعه راهها و ایجاد تونل تقدیر کرد.

وی از نادیده گرفتن خدمات دولت در استان انتقاد کرد و قدردانی از خدمات ارزشمند دولت در حوزه های مختلف را ضروری برشمرد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان؛ بر نهادینه کردن فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در استان تاکید کرد و خواستار تعامل و مشارکت همه ادرات و نهادهای استان در راستای گسترش فرهنگ امربه معروف و نهی از منکر شد.

وی در پایان ترغیب و تشویق مردم به فریضه امر به معروف و نهی از منکر را از اهداف ستاد امر به معروف بیان کرد و تصریح کرد: زمانی ستاد می تواند به موفقیت دست یابد که مردم در اجرای این فریضه الهی مشارکت داشته باشند.