مجیدرضا نوروزی ، مدیرمسئول و خبرنگار بحرالعلوم نیوز ،  3 شهریور 1401

دبیرقرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان لرستان:

پیشگیری از فساد اولویت کار قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
پرنیان با اشاره به برنامه های مختلف قرارگاه مبارزه مفاسد اقتصادی، افزود: جلوگیری از فساد رویکرد محوری برنامه های این قرار گاه است.

« ضرغام پرنیان» امروز در نشست هم اندیشی هسته مرکزی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان لرستان، اظهار داشت: در راستای برنامه‌ها و اهداف قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور بیش از یکسال است که قرارگاهای استان شکل گرفته است وقدمهای مثبتی در این راستا برداشته شده است
وی با اشاره به تشکیل قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی در شهرستان های استان لرستان، افزود:  کمک به اقتصاد کشور و جلوگیری از رانت و فساد در سیستم های اداری و اقتصادی مرتبط با دولت از دیگر اهداف مهم این قرارگاه است.
دبیرقرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان لرستان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اولویت اصلی قرارگاه پیشگیری از فساد است، تفاهم نامهای  متعددی در سطح کشور با بعضی از دستگاه و نهادها منعقد شده است جهت  هم افزایی وهمکاری 
 وی ادامه داد:  قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی تلاش می کند با همکاری دستگاه قضائی ونظارتی  و نهادهای حاکمیتی،  از شکل گیری فساد جلوگیری نماید
 پرنیان بیان کرد: قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، قرارگاهی مردمی  تشکیلاتی است و برای پیشگیری از فساد هم در حوزه تئوری و هم در حوزه عملیاتی برنامه های متعددی دارد.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه بافساد، افزود: حرکت در مسیر رفع دغدغه های رهبر معظم انقلاب از اهداف و رویکردهای مهم قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
پرنیان با بیان اینکه الحمدالله در سایه قرارگاه ملی مبارزه با مفاد اقتصادی، شبکه عظیم و مردمی در کشور برای مبارزه با فساد شکل گرفته است افزود: هدف از این شبکه سازی، ورود مردم در مبارزه با فساد است، همانطوری مقام معظم رهبری  چند سال پیش تاکید فرمودند که مردم در مقابله با فساد ساکت ‌نشینند و در حوزه مبارزه فساد  ورود کنند.
وی با بیان اینکه قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکلی مردمی است، افزود:از همه ظرفیت‌ها و توانمندی ها و همچنین هم اندیشی افراد صاحب نظر حقوقی وغیره...استفاده خواهد شد
وی ادامه داد: امروز نشست مرکزی قرارگاه فاسد در استان پیرو نشست سالیانه قرارداد ملی مبارزه با مفاسدکشورتشکیل شد رئوس برنامهای قرارگاه ملی کشوربرای پیشبرد فعالیت های ان دراستان لرستان دراین جلسه بیان گردید.