مریم خاکی ، خبرنگار بحرالعلوم نیوز ، 22 شهریور 1401

نریمان سبحانی نیا ،معاون مدیر کل و رئیس آموزش و پرورش بروجرد، روز سه شنبه در حاشیه اجرای این طرح در گفت و گو با ایرنا افزود: این پروژه که درقالب طرح شهید طهرانی مقدم آغاز شده شامل یک واحد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی است.
وی اظهار داشت: طرح شهید طهرانی مقدم باهدف ایجاد درآمد پایداربرای مدارس، کمک به شبکه برق کشور، تولید انرژی پاک وکاهش آلاینده های زیست محیطی ناشی ازسوختهای فسیلی راه اندازی شده است.
سبحانی نیا افزود: درصورت استقبال مدیران مدارس وتامین سرمایه اولیه برای هرواحدنیروگاهی می تواندنقش مهمی دربهبودوضعیت اقتصادی مدارس وفرهنگ سازی درراستای تولیدانرژی پاک داشته باشد.
مدیر آموزش و پرورش بروجرد گفت: ازجمله نقاط قوت احداث نیروگاه‌های کوچک خورشیدی خریدتضمینی انرژی تولیدشده است که  درقالب قرارداد ۲۰ ساله بااموربرق شهرستان منعقدمی گردد.

شهرستان بروجرد با ۴۳۰ واحد آموزشی دارای ۶۰ هزار دانش آموز است