محمد نوروزی ، خبرنگار بحرالعلوم نیوز ، 26 شهریور1401

«علی رضایی» به عنوان رئیس شورای فنی «گروه تای بو» فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی کشور منصوب شد.

طی حکمی از طرف «کمال علی خواه آذر» رئیس سبک تای بو کشور، «علی رضایی» به عنوان ریاست شورای فنی سبک تای بو فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی در کشور منصوب شد.

«علی رضایی» رئیس هیئت رزمی شهرستان بروجرد و یکی از مربیان قهرمان پرور و از پیشکسوتان رشته های رزمی استان لرستان، رئیس انجمن سامبو منطقه سه کشور و استان لرستان می باشد که سابقه درخشانی در عرصه رزمی کشور دارد.