مجیدرضا نوروزی ، مدیرمسئول و خبرنگار بحرالعلوم نیوز ،  8 مهر 1401

به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی، رئیس جمهور در دیدار با اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور  گفت: متأسفانه گاهی مشاهده می‌شود برخی افراد تحت تأثیر جوسازی‌ها، از وظایف قطعی و قانونی خود سر باز می‌زنند که این امری خطرناک است چرا که دشمن از همین اهرم استفاده کرده و برای عقیم ماندن بسیاری از مسایل مهم کشور، با ایجاد جوسازی برخی مدیران را منفعل می‌کند.