مجیدرضا نوروزی ، مدیرمسئول و خبرنگار بحرالعلوم نیوز ،  21 مهر 1401

دوستان، معاون علمی ستاد امر به معروف و نهی از منکر: ستاد امر به معروف و نهی از منکر از صاحبان اندیشه و اهالی رسانه با رویکردهای فکری متنوع به جلسات هم اندیشی دعوت می کند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور؛ ستاد امر به معروف و نهی از منکر از مدت ها پیش ضمن دعوت از صاحبان اندیشه و اهالی رسانه از طیف ها و رویکردهای فکری متنوع و متکثر، جلسات گفت وگو و هم اندیشی مختلفی در باب موضوعات مرتبط با این دو واجب الهی برگزار کرده و به استماع آراء و اندیشه های آنان که گاه تفاوت یا تضاد اساسی با سیاست‌های ستاد دارد، نشسته است.
طُرفه آنکه، برخی از اهل نظر که در ایام گذشته تیغ نقد را آخته و چهره ستاد را نواخته اند، از مدعوان جلسات مذکور بودند که با رد دعوت ستاد، مسیر گفت و گو و فهم و مفاهمه را کنار نهادند.
دعوتنامه های تقدیمی به ایشان اگر چه جهت رعایت اخلاق رسانه ای نمی شود اما در صورت نیاز قابل ارائه و استناد حقوقی خواهد بود.
ستاد معتقد است مباحث جدید مربوط به نحوه مواجهه با مسئله حجاب و عفاف و لوازم و مقتضیات آن از منظر حکمرانی مناسب، امر مبارکی است که گفت و شنود کاملا آزاد در باب آن می تواند زمینه رشد اجتماعی و درک متقابل نسل‌ها را فراهم آورد، به شرط آنکه زبان را به زیور ادب آراسته و بجای بدزبانی و بداندیشی، سلاح منطق برگیریم.
بنابراین ضمن تحسین مجموعه های مردمی و نیز دستگاه‌های حاکمیتی که چنین مسیری را برگزیده اند و مطالبه همان طریق از سایرین، اعلام می دارد آمادگی میزبانی از تمام صاحبان نظر و قلم را جهت تبادل سخن و جستجوی بهترین آن، دارد.
لذا علاوه بر ادامه مسیر دعوت ها و جلسات هم اندیشی مذکور توسط ستاد، عموم منتقدان می توانند از طریق ارتباط با معاونت علمی، نظرات خود را اعلام و یا جهت حضور در جلسات حضوری آزاداندیشی، هماهنگی نمایند.
چنانکه از قرآن و اهل بیت آموخته ایم، شنیدن سخن و انتخاب بهترین آن از صفات بندگان الهی است. صفتی که با حمایت تمام قدّ عقل و نقل بخشی از وظیفه حاکمان، طریقه حکمرانی را شکل داده است.

دوستان- معاون علمی ستاد امر به معروف و نهی از منکر