محمد نوروزی ، خبرنگار بحرالعلوم نیوز ، 24مهر 1401

رییس انجمن نابینایان و کم بینایان موج سپید زاگرس بروجرد گفت: هم اکنون یک هزار و ۳۶ کم بینا و نابینا تحت پوشش بهزیستی بروجرد هستند، که باید مطالبات و خواسته و نیازهای آنها مورد توجه قرار گیرد تا با استقلال و بدون وابستگی به خانواده یا سایرین به جامعه وارد شوند.

منصوره کریمی، روز شنبه به مناسبت روز جهانی عصای سپید در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: با وجود برگزاری جلسات متعدد از سوی مراجع مرتبط با مناسب سازی اما همچنان ممهترین مطالبه آنها مناسب سازی فضاهای عمومی و فیزیکی شهر است تا نابینایان بدون کمک و وابسته بودن به دیگری بتوانند امورات شخصی و روزمره خود را انجام دهند.

وی افزود: فراتر از مناسب سازی اماکن عمومی و ادارات در شهر که باید مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد موضوع مناسب سازی فضای مجازی و فضای فرهنگی هم مورد توجه قرار گیرد زیرا اکنون بسیاری از سایت های مورد نیاز از جمله سازمان سنجش و اتوماسیون های اداری برای نابینایان قابل دسترسی نیست.

کریمی اضافه کرد: در بخش مناسب سازی فرهنگی نیز باید آموزش های مرتبط و کاربردی در جامعه ارائه شود تا عموم مردم بدانند در اولین گام چگونه باید با یک فرد نابینا رفتار کنند و چگونه می توانند به یک فرد نابینا کمک کنند.

رییس انجمن نابینایان و کم بینایان بروجرد بیان کرد: مناسب سازی در حوزه های مختلف شهری ، فضای مجازی و فرهنگی همچنان مهمترین مطالبه و اولویت نابینایان است تا ورود آسان تری به جامعه داشته باشند.

وی ادامه داد: انجمن انجمن نابینایان و کم بینایان موج سپید زاگرش بروجرد ۱۵۰ نفر عضو دارد که هر کدام از این افراد دچار درجاتی از نابینایی از خفیف تا شدید هستند و کلاس های مختلف آموزشی همچون آموزش خط بریل، تحرک و جهت یابی، حفظ قرآن، آشپزی، آموزش زبان انگلیسی و مشاوره های تحصیلی و خانوادگی برای آنها برگزار می شود.

این بانوی روشندل یادآور شد: روز جهانی نابینایان روزی نیست که صرفا جشنی برگزار شود بلکه باید زمینه هایی فراهم شود که توجه به مشکلات نابینایان اولویت داده شود.این افراد از حقوق شهروندی برخوردار هستند و علاوه بر اینکه در برنامه ریزی های کلان باید دیده شود در برنامه ریزی های شهری و اصول مناسب سازی هم به رفع مشکلات آنها اهتمام ورزیده شود.

۲۳ مهرماه بعنوان روز جهانی عصای سپید نام گذاری شده است.