مریم خاکی ، خبرنگار بحرالعلوم نیوز ، 24مهر 1401

رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی لرستان گفت: ۲۵۷ دانش آموز دچار آسیب شدید بینایی و کم بینا در مدارس استثنایی و مدارس عادی مشغول به تحصیل هستند، که متناسب با میزان نابینایی که دارند و شامل طیفی از نابینایی شدید تا خفیف است آموزش های مرتبط به آنها داده می شود.

میرزا حسن مرادی  روز شنبه به مناسبت روز جهانی عصای سپید در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: از این آمار تعداد ۱۸۴ نفر آسیب دیده خفیف بینایی و ۴۹ دانش آموز نیز آسیب دیده شدید بینایی که در مراکز متمرکز استثنایی استان مشغول به تحصیل هستند.

رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی لرستان افزود: ۲۴ نفر از این دانش آموزان بصورت تلفیقی در مراکز غیر متمرکز استان مشغول به تحصیل هستند.

وی با بیان اینکه در بروجرد نیز تعداد ۱۰ دانش آموز آسیب دیده شدید بینایی در مراکز متمرکز استثنایی مشغول به تحصیل هستند، بیان کرد: تعداد چهار دانش آموز نیز در مراکز غیرمتمرکز که همان مدارس عادی هستند مشغول به تحصیل هستند و هر کدام از این دانش آموزان متناسب با شرایط خود که شامل نابینایی از طیف شدید تا خفیف است آموزش های لازم را دریافت می کنند.

رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی لرستان با تاکید بر هماهنگی متولیان مختلف مرتبط با افراد آسیب دیده شدید بینایی گفت: همه دستگاه های مرتبط باید در این زمینه هم صدا، هماهنگ و هم هدف باشند و اینکه نهادهای مختلف اعم از بهزیستی، انجمن های مردم نهاد و آموزش و پرورش بصورت مجزا فعالیت کنند اثربخشی کمتری دارد و باید با هماهنگی بیشتری تفکیک مسوولیت ها اعمال شود تا مجموعه اقدامات ، نتیجه بخشی بیشتری برای افراد آسیب دیده شدید بینایی داشته باشد.

مرادی یادآور شد: هم اکنون در مجموع تعداد ۱۵۱ آموزشگاه زیر نظر آموزش و پرورش استثنایی استان فعالیت می کنند که از این تعداد ۲۱ آموزشگاه ، مراکز مشکلات ویژه یادگیری هستند که به مدارس عادی خدماتی ارائه می دهند.  ۱۳۰ مدرسه دیگر نیز به دانش آموزان با نیازهای ویژه شامل دانش آموزان کم توان ذهنی، آسیب دیده بینی و شنوایی و دانش آموزان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم ، خدمت رسانی می کنند.

رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی لرستان افزود: تعداد مدارس استثنایی شهرستان بروجرد ۱۵ مدرسه با نیازهای ویژه یادگیری و ۲ مرکز مختص مشکلات ویژه یادگیری دانش آموزان استثنایی است.