محمد نوروزی ، خبرنگار بحرالعلوم نیوز ، 28 مهر 1401

رییس اداره استاندارد بروجرد گفت: امسال ۳۲ مورد صدور و تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد برای واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان انجام شده است.

" ندا مقدم حسینی " روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: از این تعداد ۱۶ مورد مربوط به صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و ۱۶ مورد مربوط به تمدید و صدور مجدد پروانه کاربرد علامت استاندارد است.
وی افزود: در این مدت ۵۱۱ مورد بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و خدماتی شهرستان انجام شد.
رییس اداره استاندارد بروجرد بیان کرد: در این مدت ۵۸ مورد بازرسی از تجهیزات تفریحی این شهرستان صورت گرفته است.
مقدم حسینی اضافه کرد: در این مدت همچنین یک هزارو ۳۹۳ مورد بازرسی از مراکز عرضه و توزیع انجام شد.
وی یادآور شد: در این بازرسی ها ۱۲۸ موارد مغایر با الزامات استاندارد مشاهده شد و اقداماتی از قبیل اخطار، توقیف، و جمع آوری صورت گرفت.
مقدم حسینی ادامه داد: در ۶ ماهه اول سال جاری ۱۶۵ گواهی تاییدیه ایمنی و کیفیت آسانسور در بروجرد صادر شده است.
وی افزود: همچنین در این مدت ۱۱ مورد آسانسور فاقد تاییدیه ایمنی آسانسور پلمب شد.