مجیدرضا نوروزی، خبرنگار بحرالعلوم نیوز،  هفتم آذر  ۱۴۰۲

رییس شبکه بهداشت و درمان بروجرد با تاکید بر کمبود شدید نیروی انسانی حوزه بهداشت و درمان گفت: این کمبود در زمینه پرستار، پزشک عمومی و پزشک متخصص به شدت وجود دارد.

دکتر محمدرضاامانت چی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران در سالن جلسات اداره ارشاد بروجرد بیان کرد: در بخش پرستاری با کمبود ۶۰ نیرو مواجه هستیم و با وجود اینکه آزمون های استخدامی برگزار می شود ولی نیروهای بومی بروجردی تمایلی به شرکت ندارند بطوری که در آزمونی که برگزار شده بیشتر از ۱۰ نیروی بومی بیشتر نداشتیم.

وی افزود: در بخش پزشکان متخصص حدود ۱۰ پزشک متخصص در رشته داخلی، اطفال، پوست، مغز و اعصاب، ارتوپد، رادیولوژی، طب فیزیکی و توانبخشی و جراحی عمومی اضافه شده و در سایر تخصص های پزشکی افزایش صورت نگرفته است.

رییس شبکه بهداشت و درمان بروجرد با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اساسی ما اسکان پزشکان است، اضافه کرد: پزشک های فارغ التحصیل از نظر مالی به شدت با مشکل مواجه هستند و توان تهیه مسکن برای آنها سخت شده است.

امانت چی با اشاره به اینکه حدود ۳۰ میلیارد ریال دانشگاه علوم پزشکی برای اسکان کل پزشکان اختصاص داده است، ادامه داد: معمولا مدت زمانی طول می کشد تا این هزینه تامین شود و هزینه هتل به شدت بالا است.

وی با اشاره به اینکه کمبود پزشک عمومی یک مشکل کشوری است، بیان کرد: در مواردی مهاجرت می کنند و در مواردی تخصص قبول می شوند.

رییس شبکه بهداشت و درمان بروجرد با تاکید بر اینکه درآمد بیمارستان ها نسبت به هزینه آنها بسیار کم است، گفت: ساختمان های بیمارستان ها در بروجرد فرسوده است ولی در عین حال امکان ایجاد بیمارستان جدید بسیار هزینه بر است بعنوان مثال با محاسبه اینکه هزینه هر تخت بیمارستانی ۲و نیم میلیارد و تا پنج میلیارد است ، هزینه ساخت یک بیمارستان ۲۵۰ تخت خوابی به بالای ۷۰۰ میلیارد می رسد که با بودجه های موجود امکان پذیر نیست.

امانت چی در خصوص ساخت بیمارستان جدید بروجرد گفت: مجوز ساخت این بیمارستان گرفته شده اما تاکنون زمین مناسب برای احداث آن فراهم نشده است با در نظر گرفتن اینکه هر تخت بیمارستانی ۱۰۰ مترمربع زمین می خواهد ساخت بیمارستانی با ۵۵۰ تخت پنج و نیم هکتار زمین نیاز دارد.

وی افزود: در بیمارستان آیت الله بروجردی اقداماتی طی سال های اخیر انجام شده تا با تجهیز و استقرار بخش ها و تجهیزات جدید بتوان بخشی از مشکلات حوزه بهداشت و درمان را جبران کرد.

وی ادامه داد: اورژانس ترومای این بیمارستان با پیشرفت ۷۰ تا ۸۰ درصد تا پایان امسال افتتاح می شود و در بخش MRI نیز اقدامات خوبی انجام شده بطوری که روزانه ۵۰ مورد با قیمت مناسبت در مقایسه با بخش خصوصی انجام می شود و به علت استقبالی که از آن شده نوبت دهی در این بخش به صورت یک و نیم ماهه صورت می گیرد.

رییس شبکه بهداشت و درمان بروجرد یادآور شد: ۲ سال اخیر متخصص بیهوشی در اتاق های عمل بیمارستان آیت الله بروجردی مستقر شده و هر پنج اتاق عمل آن فعال هستند، در همین بیمارستان منتظهر تجهیزات هستیم تا ICU شماره سه راه اندازی شود و بخش رادیولوژی نیز فعال شده است.

وی گفت: در بیمارستان چمران بروجرد نیز دستگاه اکسیژن ساز دوم با هزینه بیش از ۱۰ میلیارد ریال وارد مدار شده است که با ورود آن، دستگاه اول از کار افتاد که در صورت مهیا نبودن دستگاه اکسیژن ساز دوم با مشکلی سخت مواجعه می شدیم.

امانت چی افزود: ICU در بیمارستان چمران به دلیل مشکلات دوران کرونا تعطیل و تجهیزات آن در زمان کرونا به بیمارستان آیت الله بروجردی منتقل شد که با توجه به از بین رفتن این تجهیزات، دنبال راه اندازی این بخش در بیمارستان چمران هستیم.

رییس شبکه بهداشت و درمان بروجرد با تاکید بر اینکه در مجموع از کمبود نیروی انسانی به شدت رنج می بریم، گفت: این کمبود در کنار کمبود منابع مالی شرایط را سخت تر می کند، بیمارستان ها مقروض هستند، تعرفه های پزشکی معقول نیستند در شرایطی که هزینه بیمارستان تا ۱۵ برابر شده است، تعرفه ها فقط ۲ برابر شده اند.