مشکات نوروزی، خبرنگار بحرالعلوم نیوز، سوم اردیبهشت 1403

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد گفت: ۱۰ هزار متر مربع از زمین‌های کشاورزی این شهرستان در راستای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز توسط یگان حفاظت امور اراضی بروجرد رفع تصرف شد.

جواد گودرزی روز پنجشنبه گفت: این مقدار زمین کشاورزی در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفاظت امور اراضی چهار فقره حکم قطعی قضایی در شهر اشترینان صورت گرفت.

وی اظهار کرد: این عملیات با حضور رییس دادگاه اشترینان، مدیر جهادکشاورزی، مدیر و پرسنل یگان حفاظت امور اراضی شهرستان بروجرد، مدیر و کارکنان مرکز جهاد کشاورزی اشترینان و نیروی انتظامی و سایر عوامل مرتبط انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد با اشاره به اینکه قلع و قمع بناهای غیر مجاز و اعاده به وضعیت اولیه با جدیت دنبال می‌شود، بیان کرد: در جهت اهداف عدالت محور و پاسداری از امنیت غذایی و حفاظت از اراضی کشاورزی شهرستان که به واسطه شرایط آب و هوایی مناسب و مستعد گردشگری همواره مورد توجه سودجویان و ساخت و سازهای غیر مجاز بوده است.

گودرزی تاکید کرد: این اقدام در راستای حفظ کاربری زمین‌های زراعی و باغ‌ها واقع در اراضی کشاورزی روستای کریم آباد صورت گرفت.

وی اضافه کرد: از همه صاحبان ساخت و سازهای غیر مجاز تقاضا می شود با جهاد کشاورزی همکاری لازم را به عمل آورده و زمین‌های تغییر کاربری داده شده غیر مجاز را تا حد ممکن به وضعیت اولیه زراعی و باغی بازگردانند زیرا تمام زمین‌هایی که غیر قانونی تغییر کاربری شده شناسایی و برابر قانون به زودی اجرای حکم خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد ادامه داد: از شهروندان تقاضا می‌شود با توجه به امکانات بسیار محدود این مدیریت در شناسایی ساخت و سازهای غیر مجاز از طریق سامانه ۱۳۱ ما را بیش از پیش در استیفای حقوق عمومی خود یاری نمایند.

شهرستان بروجرد دارای ۶۹ هزار هکتار زمین زراعی و باغی است.