"شاهرخ همتی " روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود : مصرف گاز مشترکان بروجردی در روزهای اخیر نسبت به هفته قبل با افزایش ۵۰ درصدی از روزانه حدود ۲میلیون متر مکعب به سه میلیون متر مکعب رسیده است.

همتی ادامه داد: با توجه به پلکانی بودن هزینه گاز بها در صورت افزایش مصرف، میزان پرداختی توسط مشترکان نیز افزایش می یابد.

رییس شرکت گاز بروجرد گفت: در صورت رعایت الگوی مصرف گاز کمتر از ۲۰۰ متر مکعب در مقایسه با سال گذشته، گازبهای مشترکان مشمول تخفیف خواهد شد.

همتی با اشاره به حوادث ناشی از انتشار گاز مونواکسید کربن در صورت بی احتیاطی افزود: همه مردم باید با رعایت نکات ایمنی، عدم دستکاری کنتور، تجهیزات و تاسیسات گازی از بروز حوادث غیرقابل جبران خودداری کنند.

وی مجموع مشترکان گاز شهرستان بروجرد را ۱۲۷ هزار مورد عنوان کرد و گفت: هم اکنون کمبودی در مصرف گاز وجود ندارد اما در صورت افزایش مصرف در کل کشور، با کمبود مواجه خواهیم شد.

رییس شرکت گاز بروجرد گفت: ۹۹ درصد روستاهای این شهرستان برابر ۲۸هزار مشترک و ۱۰۰ درصد جمعیت شهری بروجرد در قالب ۹۹ هزار مشترک دارای شبکه گاز هستند.

همتی اظهار داشت: از مجموع ۲۰۲ روستای واجد شرایط گازرسانی در شهرستان بروجرد تاکنون ۱۹۴ روستا گازرسانی شده و گازرسانی به ۱۲ روستای دیگر نیز در حال اجرا است.