جهاد کشاورزی

 گزارشگر مجیدرضا نوروزی ، خبرنگار بحرالعلوم نیوز ، 18خرداد1401

دکتر جواد گودرزی مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بروجرد در جمع فعالان اجتماعی ، فرهنگی و رسانه ای شهرستان بروجرد حاضر شدند و به سئوالات مرتبط با حوزه کاری جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد پاسخ دادند.

در این جلسه خبری و پرسش و پاسخ ، معاونان جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد: مهندس میراحمدی، مهندس آریافر، مهندس معظمی گودرزی و دکتر علیجانی نیز حاضر بودند و پاسخگوی سئوالات تخصصی حوزه کاری خود بودند.

دکتر جواد گودرزی گفت: امسال پیش بینی می شود که در خصوص کیفیت و کمیت گندم در شهرستان بروجرد، وضعیت خوبی داشته باشیم. گندم به قیمت تضمینی از کشاورزان عزیز خریداری می شود و از این نظر مشکلی نداریم.

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد افزود: همانطور که همه میدانیم مشکل کم آبی در کشور وجود دارد و به همین دلیل کشت محصولات کشاورزی آب دوست مانند هندوانه که آب بسیار زیادی مصرف می کنند، در مناطق کم آب ممنوع است.

وی افزود: کشت برنج فقط در مناطق ساحلی کشور مجاز است و کشت آن در استان لرستان ممنوع است.

دو دلیل عمده کم آبی، حفرچاه های غیرمجاز و برداشت زیاد آب از چاه های دارای مجوز است.

کشاورزان عزیز باید در امر کشاورزی رعایت حقوق دیگران را بنمایند و به حق مردم تعرض نکنند. باتوجه به اینکه کشور مشکل تامین آب آشامیدنی دارد، یکی از مصداقهای حق الناس، حفر چاه غیرمجاز و برداشت بیش از اندازه از آب های زیر زمینی است.

دکتر گودرزی گفت: یکی از راه های خودکفایی در محصولات کشاورزی و قطع وابستگی های محصولات کشاورزی، اقتصادی کردن کشاورزی است. در بروجرد محصولات دیم و آبی تقریبا برابر است. باید به سمتی حرکت کنیم که از محصولات دیمی در سطح شهرستان بیشتر کشت شوند تا مشکل کم آبی مرتفع شود. 

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد افزود: تا سال 1374قانون تخریب ویلاهای غیرمجاز وجود نداشت و قانون حفاظت از اراضی زراعی و باغی مربوط به سال 1374 است. بعد از سال 1374 با ویلاهای غیرمجاز برخورد قانونی صورت گرفته و بناهای غیرمجاز با هماهنگی های لازم با مقامات قضایی، تخریب می گردد. درحال حاضر هرکس در حریم رودخانه ها و اراضی زراعی و باغی، ساخت و ساز نماید، با قاطعیت با آن برخورد می شود.

دکتر جواد گودرزی گفت: خوشبختانه میزان میانگین سم استفاده شده در ایران از میانگین جهانی کمتر است و محصولات کشاورزی در ایران از این نظر از سالم ترین محصولات جهان محسوب می گردد.

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد افزود: خوشبختانه باقی مانده سم ، کود و فلزات سنگین(جیوه، آرسنیک و کادمیم) در محصولات کشاورزی ایران ، بسیار پایین تر از میانگین جهانی است.

دکتر گودرزی گفت: حدود 90درصد روغن مصرفی کشور از واردات تامین می شود و تنها حدود 10درصد آن در داخل کشور تامین می گردد. در حال حاضر مشوق های خوبی برای افزایش کشت دانه های روغنی مانند کلزا در کشور وجود دارد. از جمله خرید تضمینی دانه های روغنی کشت شده توسط کشاورزان و نیز تسهیلات ویژه ای نیز به کشاورزانی که دانه های روغنی کشت کنند، داده می شود.