گزارشگر مریم خاکی ، خبرنگار بحرالعلوم نیوز ، 2تیر 1401

امروز 2تیر 1401 جلسه هیات اندیشه ورز معاونت اجتماعی سپاه بروجرد با موضوع حجاب و عفاف برگزار شد.

در این جلسه که به ریاست سرهنگ رضا کردی، معاونت اجتماعی ناحیه مقاومت بسیج سپاه بروجرد برگزار شد، جمعی از اندیشمندان و فعالان اجتماعی، فرهنگی و رسانه ای نیز حضور داشتند.

معاونت اجتماعی ناحیه مقاومت بسیج سپاه بروجرد گفت: لزوم تشکیل هیاتهای اندیشه ورز در زمینه عفاف و حجاب در ادارات شهرستان بروجرد احساس می شود.

سرهنگ رضا کردی افزود: استفاده از فضای مجازی و بستر سایبری برای تبیین حجاب و عفاف در دستور کار فعالان فضای مجازی قرار دارد. 

اداره ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و ادارات و سازمانهای مرتبط با هماهنگی در زمینه حجاب و عفاف در هفته حجاب و عفاف برنامه های خوبی را پیش بینی کرده اند که ان شاءالله در هفته حجاب و عفاف اجرایی خواهند شد.

سرهنگ رضا کردی معاونت اجتماعی ناحیه مقاومت بسیج سپاه بروجرد گفت: پویش های مختلفی در سطح شهرستان در هفته حجاب و عفاف راه اندازی خواهد شد و از ظرفیت آموزش و پرورش و مدارس و دانشگاه ها و همه ادارات استفاده می شود.

وی افزود: کارهای پژوهشی خوبی در زمینه حجاب و عفاف انجام شده است و انتظار می رود که از لحاظ کمی و کیفی افزایش پیدا کنند. 

حضور خواهران محجبه در پارکها و تفرجگاهها و اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی با محوریت حجاب و عفاف از کارهای خوبی است که در فصل تابستان توسط گروههای جهادی و مردمی  انجام خواهد شد.

معاونت اجتماعی ناحیه مقاومت بسیج سپاه بروجرد گفت: تذکر لسانی وظیفه همگانی ماست و ما باید به کسانی با پوشش های زننده در سطح جامعه حضور پیدا میکنند به صورت زبانی و با رعایت مسائل و حدود شرعی آن، تذکر شفاهی و زبانی بدهیم تا رعایت حجاب در سطح جامعه نهادینه شود.