گزارشگر مریم خاکی ، خبرنگار بحرالعلوم نیوز ، 3تیر 1401

دکتر جواد گودرزی مدیر جهاد کشاورزی بروجرد گفت:مبارزه بیولوژیک با آفت پروانه مینور گوجه فرنگی در مزارع بروجرد آغاز شد.

در راستای تولید محصول سالم و کاهش مصرف سموم شیمیایی اولین مرحله مبارزه بیولوژیک با آفت پروانه مینوز به وسیله زنبور براکون در مزارع گوجه فرنگی این شهرستان آغاز شد.

این اقدام که از شیوع آفت پروانه مینوز در بوته های این محصول جلوگیری می کند امسال در مرحله اول در سطح ۴۰۰ هکتار از مزارع گوجه فرنگی این شهرستان با رهاسازی ۴۰۰ هزار زنبور براکون در حال اجرا است.

جواد گودرزی با اشاره به اینکه رهاسازی این زنبورها موجب پارازیته کردن کرم میوه خوار گوجه فرنگی می‌شود، بیان کرد: از فواید (آفت کشی) این زنبورها طی سال جاری در ۲مرحله برای مزارع گوجه فرنگی شهرستان استفاده می شود.

گودرزی با بیان اینکه در سال جاری در این شهرستان ۲ هزار هکتار گوجه فرنگی کشت شده است، بیان کرد: تاثیر این زنبورها سه تا پنج روز بعد از رهاسازی در مزارع مشخص می‌شود.  

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد تاکید کرد: مبارزه بیولوژیک یکی از روش های مفید و موثر برای جلوگیری از خطرات آلودگی زیست محیطی، رعایت نکات بهداشتی، تولید محصول سالم، کاهش مصرف سموم کشاورزی و صرفه جویی در هزینه ها است.

گودرزی اظهار داشت: این اقدام با هدف تضمین سلامت مصرف کنندگان در محصولاتی که مصرف تازه خوری دارند انجام می شود.

وی اضافه کرد: محدوده فعالیت این زنبورها تنها در مزارع رهاسازی شده است و این نوع آفت به چهار شکل حشره بالغ پروانه، لارو، تخم و شفیره به برگ های گیاه حمله می‌کند و با ایجاد دالان‌هایی بر روی برگ ها و حالت لهیدگی میوه، آن را از بین می‌برد و بیشترین مزارع هدف این آفت را مزارع گوجه فرنگی، سیب زمینی، بادمجان و لوبیا تشکیل می‌دهند.

شهرستان بروجرد دارای ۶۹ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی است.