مجیدرضا نوروزی ، مدیرمسئول و خبرنگار بحرالعلوم نیوز ،  1 مهر 1401

دکتر هاشمی گلپایگانی قائم مقام رئیس و دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار تشکیل وزارت «خانواده و جوانی جمعیت» در جهت تقویت کارکرد نهادی خانواده و توسعه کمی و کیفی جمعیت به عنوان یکی از مولفه های امنیت ملی شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور؛قائم مقام رئیس و دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار تشکیل وزارت «خانواده و جوانی جمعیت» در جهت تقویت کارکرد نهادی خانواده و توسعه کمی و کیفی جمعیت به عنوان یکی از مولفه های امنیت ملی شد.

در نامه دکتر سیدمحمدصالح هاشمی گلپایگانی به رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به عنوان یکی از دستاوردهای درخشان مجلس یازدهم، لوازم تحقق اهداف این قانون را بدون اعمال مدیریت متمرکز و تخصصی و ایجاد پیوستگی نهادی دشوار برشمرده است.

دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر با اشاره به متولیان پراکنده، اهمیت فوق العاده و جایگاه بسیار خطیر خانواده به عنوان یک رکن تمدن ساز و پایه اجتماع و لزوم توجه به همه اعضای خانواده به عنوان هویت مستقل شامل کودکان، سالخوردگان، زنان بی سرپرست و...، خواستار تشکیل وزارت «خانواده و جوانی جمعیت» با الحاق معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سازمان بهزیستی، امور بازنشستگان وزارت رفاه و کار و امور اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری و معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان شد.

این استاد دانشگاه، هم افزایی ستادی، تجمیع امکانات، کاهش هزینه ها و استفاده از تمامی قابلیت ها و اعمال سیاست های هماهنگ را از مزایای اداری تشکیل این وزارتخانه دانست.

دکتر هاشمی گلپایگانی پس از درخواست الحاق معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان به وزارت جدید خانواده و جوانی جمعیت، پیشنهاد ادغام  وزارت ورزش با وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی را در این نامه مطرح کرده است.

وی در همین زمینه یادآور شده: «با توجه به تناسب کار و ورزش و لزوم توامانی کار با سلامت جسمی ، عقلی و روحی، الحاق بخش ورزش و کار و تشکیل وزارت تعاون، کار و ورزش پیشنهاد می گردد.»