محمد نوروزی ، خبرنگار بحرالعلوم نیوز ، 10 مهر 1401

رییس بهزیستی بروجرد گفت: ۷۰۰ مددجوی ناشنوا تحت پوشش بهزیستی هستند، که براساس نیازهای خود از این نهاد حمایتی خدماتی مانند مستمری و یا تجهیزات توانبخشی برخوردار می‌شوند. 

کرم رضا پیردایه با اشاره به روز جهانی ناشنوایان که برابر با هشتم مهر ماه هر سال است در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: سازمان بهزیستی طبق قانون و مقررات به برخی از ناشنوایان که نیاز سنجی شده اند مستمری پرداخت می کند و به برخی دیگر نیز خدمات توانبخشی و وسایل و تجهیزات توان بخشی مورد نیاز آنها مانند سمعک و باطری ارائه می دهد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه اشتغال و مسکن از اولویت ها و دغدغه های همه توانجویان تحت پوشش بهزیستی است، ناشنوایان نیز در حوزه های اشتغال و مسکن همانند سایر معلولان تحت پوشش مورد حمایت قرار دارند که ا زجمله این حمایت های پرداخت وام های خوداشتغالی و وام برای مسکن است.

پیردایه یادآور شد: غربالگری و مصاحبه‌های تشخیصی دقیق ناشنوایی در زمان طلایی قبل از سه سالگی نقش موثری در تشخیص و درمان به موقع ناشنوایی دارد.

وی با اشاره به اینکه مشکلات مرتبط با ناشنوایی از همان روزهای آغاز تولد قابل تشخیص است گفت: همه نوزادان متولد شده در شهرستان بروجرد در همان سه روز نخست تولد مورد تست غربالگری شنوایی قرار می گیرند. با انجام این تست، چنانچه نوزادانی دارای مشکلات مرتبط با ناشنوایی باشند تشخیص داده می شوند و اگر نیاز به اقدامات تخصصی همچون کاشت حلزون باشد مورد حمایت بهزیستی قرار می گیرند.

 ۳۰ سپتامبر برابر با هشتم مهرماه به عنوان روز جهانی ناشنوایان با هدف ارتقای فرهنگ ارتباط با ناشنوایان، زبان اشاره و آگاهی جامعه از مشکلات این جمعیت و نیز معرفی دستاوردهای ناشنوایان ثبت شده است.در ایران، نیز از سال ۱۳۸۰ که شورای فرهنگ عمومی با پیشنهاد روز هشتم مهرماه به عنوان روز جهانی ناشنوایان در ایران موافقت کرد، این روز در تقویم رسمی کشور به ثبت رسیده است.