مجیدرضا نوروزی ، مدیرمسئول و خبرنگار بحرالعلوم نیوز ،  13 مهر 1401

حجت الاسلام صادق زاده از راه اندازی بیش از صد شورای امربه معروف و نهی ازمنکر در دستگاه‌های ملی و هزار شورای امربه معروف و نهی ازمنکر در ادارات استانی خبر داد و پاسخ مستندی هم به تکذیبیه وزارت گردشگری درباره تذکر رئیس جمهور داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور؛ معاون امور استان‌ها و دستگاه های حاکمیتی ستاد امر به معروف و نهی از منکر از راه اندازی بیش از صد شورای امربه معروف و نهی ازمنکر در دستگاه‌های ملی و هزار شورای امربه معروف و نهی ازمنکر در ادارات استانی خبر داد و پاسخ مستندی هم به تکذیبیه وزارت گردشگری درباره تذکر رئیس جمهور داد.

حجت الاسلام حمیدرضا صادق زاده گفت: با تلاش های ستاد امر به معروف و نهی از منکر و همکاری خوب اکثر وزرا و مدیران دولت تا پایان امسال درصد بالایی از دستگاه‌های استانی و ملی دارای شورای امر به معروف و نهی از منکر خواهند بود.

وی اعلام کرد: از تمامی دستگاه‌ها اجرایی خواسته شده تا معروفات و منکرات همان دستگاه را احصاء نمایند سپس به کمک مدیران اولویت بندی و اجرای راهکارهای تقویت معروفات و از بین بردن منکرات پیگیری شده است.

حجت الاسلام صادق‌زاده یکی از وظایف ستاد را تقویت امربه معروف و نهی ازمنکر در تمامی ابعاد عنوان کرد و گفت: باید شیرینی این فرایض الهی را در کام مردم هویدا و قدم های محکمی در این باره برداشته شود.

معاون ستاد امر به معروف و نهی از منکر با تشکر از رئیس جمهور بابت اهتمام جدی به اجرای فرایض واجب در دستگاه های دولتی گفت: معدود دستگاه هایی به دلایلی نامعلوم با راه اندازی شوراهای امر به معروف مشکل دارند و به انحای مختلف از دستور قانون استنکاف می کنند.

صادق زاده به نمونه بارزی از استنکاف دستگاه ها اشاره کرد و گفت: در جلسه ای که به همراه اعضای شورای ستاد خدمت آیت الله رئیسی در ابتدای دهه احیا رسیدیم پس از ارائه گزارش کم کاری چند دستگاه توسط دبیر ستاد از جمله وزارت گردشگری، ایشان تذکر صریح دادند که باید طبق قانون عمل شود و فرمودند ما مصمم به همکاری با ستاد هستیم.

وی افزود: جالب است که حداقل 15 تا 20 نفر از مقامات در این جلسه حضور داشتند و شاهد تذکر رئیس جمهور بودند ولی خیلی جای تعجب دارد که وزارت گردشگری این قضیه را تکذیب می کند علاوه بر این یکی از اعضای هیأت دولت نیز به تذکر آیت الله رئیسی به وزیر گردشگری در جلسه ای دیگر تصریح کرد.

معاون امور استان‌ها و دستگاه های حاکمیتی ستاد امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد: بساط این تکذیب های بی پشتوانه که مردم را نسبت به مدیران بی اعتماد می کند باید برچیده شود و مسئولان در مقابل ترک فعل ها، شجاعت پذیرش اشتباه و معذرت خواهی را داشته باشند و این فرهنگ، جایگزین تکذیبیه های صوری شود.

حجت الاسلام صادق زاده گفت: بعد از تذکرات رئیس جمهور، وزارت گردشگری جانشین و اعضای شورای امر به معروف و نهی از منکر این وزارتخانه را در 23 شهریور ماه به ستاد اعلام کرد ولی هنوز دبیر معرفی نشده است.

معاون امور استان‌ها و دستگاه های حاکمیتی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در پایان گفت: در سال جاری به واسطه تاکید رئیس جمهور مردمی، دستگاه های فعال در حوزه امر به معروف و نهی از منکر و عفاف و حجاب در جشنواره شهید رجایی معرفی شدند.