مجیدرضا نوروزی ، مدیرمسئول و خبرنگار بحرالعلوم نیوز ،  19 مهر 1401

نشست نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ۲۱ استان به همراه دبیران استانی با مسئولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در سالن جلسات شهدای امر به معروف ستاد برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور؛ در این نشست، با توجه به فرمایشات امام خمینی (ره) مبنی بر جایگاه فراقوه ای ستاد امر به معروف و نهی از منکر، راهکارهای ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور برای تحقق عدالت اجتماعی و مطالبات مردمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای جسله آیت‌الله صدیقی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور،خواستار رفع خلأهای قانونی امر به معروف و نهی از منکر از سوی مجلس شورای اسلامی شد.
وی خاطرنشان کرد: درخواست ما از مجلس، توجه ویژه به قوانین امر به معروف و نهی از منکر و همچنین نظارت بر اجرای کامل آن‌ها است.
دکتر‌ سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، رویکرد اصلی ستاد را پیگیری عدالت اجتماعی که شامل عدالت آموزشی، فرهنگی، اخلاقی و سیاسی می باشد دانست و همه ی فعالیت های ستاد را در حوزه حاکمیتی و نهادهای مردمی در ذیل عدالت اجتماعی و مبارزه با ظلم مطرح کرد.
وی مهم‌ترین مؤلفه‌های طرح‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور را علمی بودن، منطقی بودن، دوری از احساسات بیان کرد و خواستار همکاری مجلس شورای اسلامی برای تصویب قانونی این طرح‌ها شد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، با اشاره دو وظیفه اصلی مجلس در خصوص قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون، مشکل اصلی مسائل مبتلا به جامعه را خلاهای قانونی و عدم اجرای آن دانست.

دکتر هاشمی گلپایگانی، فلسفه قانون گذاری را دفع و رفع منازعات اجتماعی دانست و در این خصوص با توجه به شرایط کشور مهمترین نیاز جامعه را ورود مجلس برای تامین خلاهای قانونی عنوان کرد.

در ادامه این نشست نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به اهمیت جایگاه فراقوه ای ستاد امر به معروف و نهی از منکر به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.

مهم‌ترین محور این نشست اعلام آمادگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای پیگیری طرح‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بود.

چگونگی ارتباط کار فرهنگی با کار اجرایی و قانونی
ارتقاء و تقویت جایگاه ساختاری و همچنین رشد کمی و کیفی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، پشتیبانی از ستاد برای تحقق مطالبات مردمی، توجه به جایگاه ستاد از سوی قوای سه گانه و ارگان‌ها تابع، ورود جدی ستاد امر به معروف در تحقق عدالت اجتماعی و همچنین مبارزه با مفاسد از دیگر نکات کلیدی بود که نمایندگان مجلس بر آن تأکید کردند.
در این جلسه طرح جامع ستاد امر به معروف و نهی از منکر در خصوص بند اول از اصل سوم قانون اساسی  مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بخشی از اخبار تفصیلی این نشست متعاقبا اعلام می شود.