مجیدرضا نوروزی ، مدیرمسئول و خبرنگار بحرالعلوم نیوز ،  24 مهر 1401

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور؛ اولین عرصه از عرصه های طرح جامع عفاف و حجاب ستاد امر به معروف و نهی از منکر دستگاه های دولتی می باشد که در فایل تصویری ذیل به آن پرداخته شده است.

دستگاه های دولتی اولین عرصه اصلاح عفاف و حجاب در جامعه +فیلم