مجیدرضا نوروزی ، مدیرمسئول و خبرنگار بحرالعلوم نیوز ،  29 مهر 1401

دکتر هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف در جمع مدیران آموزشی دستگاه های اجرایی با بیان این‌که پایه ها و ارکان امر به معروف و نهی از منکر «عقلانیت و علم» و «اقتدار و قدرت» است، گفت: امر و نهی منصه به ظهور رساندن اراده است که فقط با قدرت های ظاهری نیست، ممکن است تحقق عملی آن با قدرت اخلاق، قدرت کلام و قدرت استدلال باشد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور؛ دکتر سیدمحمدصالح هاشمی گلپایگانی در نشست با مدیران آموزشی دستگاه های اجرایی کشور، آموزش را ارتقاء وضع موجود از لحاظ اندیشه دانست و بیان کرد: انقلاب به معنای بر هم زدن وضع موجود برای رسیدن به وضع مطلوب است، لذا مدیر انقلابی مدیری است که برای رسیدن به وضع مطلوب اقتضائات وضع موجود را درک و براساس عقلانیت وضع را تغییر می‌دهد.

وی افزود: بیشتر مدیران سعی می کنند وضع موجود را حفظ کرده و کسی به روند کاری آن ها اعتراض نکند. این ها مدیر نیستند بلکه مدیریت می شوند. یعنی وضع موجود جامعه، مدیران را مدیریت می کند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، وضع مطلوب را همان معروف و وضع موجود را عرف جامعه دانست و گفت: در کشور به چه میزان مدیر تحول خواه داریم که بخواهد ساختارها را بر هم بزند؟ حتی دولت ها هضم در ساختارها می شوند و مسیرهای سابق را ناخودآگاه ادامه می دهند.

وی ادامه داد: ساختارهای بی فایده و بی أثر، غول های منکر هستند که افراد را از تحول و توجه به ندای فطرت باز می دارند.

دکتر هاشمی گلپایگانی، مدیر واقعی را فردی دانست که بتواند ساختارها را تغییر داده و تحول آفرین باشد و گفت: این کار نیازمند دانش و عقلانیت است. به همین دلیل پایه ها و ارکان امر به معروف و نهی از منکر «عقلانیت و علم» و «اقتدار و قدرت» است.

وی اضافه کرد: امر، به منصه ظهور رساندن اراده است که گاهی با قدرت اخلاق محقق می شود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، علم را یکی از مهمترین قدرت ها بیان کرد و یادآور شد: در حال حاضر این قدرت در دست نهادهای آموزشی کشور است، بر این اساس ستاد امر به معروف دوره های آموزشی علم و عقلانیت با عنوان بینش معروف و دوره های ضابطین قضایی و مهارتی را به صورت جدی در ستاد برگزار می کند که از مسئولین آموزشی انتظار می رود اهتمام لازم را به ارتقاء علمی و عملی را داشته و در این دوره ها شرکت نمایند.