مجیدرضا نوروزی ، خبرنگار بحرالعلوم نیوز ، 02 مرداد 1402

رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) بروجرد گفت: از ابتدای سالجاری تا کنون حامیان طرح اکرام و محسنین ۳۴ میلیارد و ۹۳۵ میلیون ریال به حساب کودکان معنوی خود پرداخت کردند.

" محمد پارسا "روز دوشنبه اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون یک هزارو ۲۴۷ حامی جدید به صورت ماهانه کمک‌های نقدی خود را به حساب ایتام و کودکان دارای سرپرست ازکار افتاده واریز کردند.
وی با اشاره به تعداد کودکان تحت حمایت طرح اکرام و محسنین بیان کرد: یک هزار و ۷۰۰ کودک هم اکنون از کمک های مستقیم حامیان بهره‌مند هستند که از این تعداد ۵۹۲ نفر ایتام و یک هزار و ۱۰۸ نفر طرح محسنین با موضوع سرپرست از کار افتاده است.
رییس کمیته امداد بروجرد با بیان اینکه طرح اکرام زمینه مشارکت مستقیم خیران در توانمندسازی خانواده ها را فراهم می‌کند، بیان کرد: این طرح با هدف تامین نیازمندی‌های کودکان در زمینه تحصیلی، معیشتی، درمان و کمک‌های خاص اجرا شده است.
وی به نحوه مشارکت خیران حقیقی و حقوقی در طرح اکرام ومحسنین اشاره کرد و یادآور شد: متقاضیان این طرح با مراجعه به کمیته امداد یا شماره گیری #۰۶۶*۸۸۷۷* و یا درگاه الکترونیکی این نهاد با انتخاب و تکمیل فرم های مربوطه می توانند حمایت از یک یا چند کودک را پذیرش نمایند.
پارسا ادامه داد: کمیته امداد شهرستان بروجرد در راستای توانمندسازی مددجویان تحت پوشش و کاهش فقر در خانواده های نیازمند در مجموع به ۱۱ هزارو ۲۰۰ خانوار با جمعیت ۱۹ هزار و ۵۰۰ نفر خدمات حمایتی ارائه می‌دهد.