بخشی از خدمات رایگان و فعالیت های  روزانه، ماهانه و سالانه  توسط گروه خیریه بحرالعلوم:

1-سرپرستی ایتام        

2-تهیه و توزیع سبدکالا و بسته های حمایتی و معیشتی برای خانواده های بی بضاعت و مستمند.

3-تهیه جـهـیزیه برای نوعروسـان یتیم  و  دختران نیازمند.

4-پرداخت هزینه های تحصیلی و بورسـیه دانش آموزان و دانشجویان یتیم و بی بضاعت.  

5-تهیه و توزیع نان، گوشت     و برنج  بین خانواده های نیازمند.

6-تهیه و توزیع پوشاک، کیف ،کفش، مانتو، چادر و.......

7- تامین هزینه های دارو، درمان ،آزمایشـگاه ، اقلام بهداشتی و....    

8-ارائه خـدمات کارآفرینی و  اشتغال و معرفی به مراکز کاریابی و اشــتغال جهت کمک به خودکفـایی و اســتقلال این خانــواده ها.

9-حمایت حقوقی و مشاوره ای رایگان از خانــواده هـای نیازمند،با همکاری صمیمانه “کانون وکلا”و“وکلای نیکوکار”

10-برگزاری اردوهای فرهنگی،آموزشی، زیارتی، پرورشی و  تفریحـی برای دانـش آمـوزان بی بضـاعت و  ایتـام.

11-برگزاری کلاســهای آموزش خانواده و مشــاوره های فردی و گروهی با همکاری اســاتید مجرب.  

12-برگزاری کلاسـهای آموزشـی ، درسـی و تقویتی با همکاری اسـاتید دانشـــگاه و دبیران آموزش و پرورش.    

13-تهیه و توزیع لوازم منزل و اثاثیه خانگی مورد نیاز خانواده های نیازمند.

14-انجام تعمیـرات جزئـی و کلی ساختـمانی برای منازل خانواده های نیازمند.و این خدمت رسانی ها  ادامه دارد...  

افتخار می کنیم که همه خدمات 14گانه فوق را به نیازمندان به صورت رایگان در طول سال ارائه می دهیم.

خیرین و نیکوکاران عزیز نیز می توانند برای اهدا هرگونه کمک به نیازمندان با شماره تماس مدیر گروه خیریه بحرالعلوم تماس بگیرند.(09122762257) دکتر نوروزی

Dear visitor: You can contact the site management (Majid Reza Norouzi) via the following mobile or Gmail:
0098-912-276-2257
majidrezanoruzi@gmail.com

 

نماد «مورد تأیید انجمن»