گزارشگر محمد نوروزی ، خبرنگار بحرالعلوم نیوز ، 4تیر1401

سرهنگ مهدی مهدوی کیا ،فرمانده انتظامی بروجرد، درتشریح این خبر به خبرنگار بحرالعلوم نیوز گفت:طرح ارتقاءامنیت اجتماعی وپاکسازی نقاط آلوده دربروجرد،پس ازهماهنگی بامقام قضایی توسط پلیس های تخصصی،کوپ و عوامل ستادی درسطح شهرستان به مرحله اجرادرآمد.
وی افزود:ماموران این فرماندهی بابرنامه ریزی مناسب وهدفمندطی۴۸ساعت گذشته موفق به کشف ۳۲فقره سرقت ودستگیری ۱۸سارق، جمع آوری ۱۰ معتادمتجاهر، دستگیری ۵ خرده فروش و کشف مقادیری موادمخدرشدند.
فرمانده انتظامی بروجرد توقیف ۱۵دستگاه خودرو و ۴دستگاه موتورسیکلت مختلف را ازدیگراقدامات این طرح عنوان کرد.
سرهنگ مهدوی کیا گفت:متهمان جهت سیرمراحل قانونی باتشکیل پرونده مقدماتی به مراجع ذی صلاح قضایی معرفی شدند.